il·lustració caputxeta vermella amb el llop, amb una tècnica estil collage.