Entrades de la categoria CRIATURES

Els nens volen, per sobre de tot, sentir-se estimats pels pares. Això implica que els mostrin amor i afecte amb petons i abraçades tantes com sigui possible, però també interès pel que fan, implicació en el joc, en la recerca, en la creació del món imaginari i en tot el que els envolta, que estiguin per ells, però sense ofegar-los, que estiguin per ells, però amb respecte, que estiguin per ells, però deixant-los créixer i fomentant la seva autonomia. El que passa és que els nens, poden confondre molt fàcilment l'amor dels pares = atenció que els presten (sigui quina sigui la forma d'aquesta atenció).
I amb això, i sense ser-ne conscients, els nens necessiten ordre, aquest ordre podem anomenar-lo límits. Els límits són allò que els pares, com a adults, som capaços de diferenciar com a "el que es pot fer" i "el que no es pot fer". Aquesta és la gran conversa entre mares i pares, el que es pot fer i el que no es pot fer és tan subjectiu... 
Que estiguin per ells no per esbroncar-los quan ja ha traspassat un límit, això pot crear una relació complicada pare/fill.

POSAR LÍMITS ÉS NECESSARI